ÚVODNÍ STRÁNKA

Příspěvek Nadačního fondu Tesco

Dne 15.7.2016 organizace uzavřela smlouvu s Nadačním fondem Tesco o nadačním přípěvku ve výši 30.000,- Kč. Příspěvek byl určen na renovaci altánu pro klienty organizace. K 30.9.2016 byly opravy dřevěné části altánu s pomoci nadačního příspěvku provedeny. Klienti se těší z nově renovovaného přístřešku a organizace děkuje poskytovateli nadačního příspěvku za jeho vstřícnost a těšíme se na další úspěšnou spolupráci s Nadačním fondem Tesco. Za organizaci Mgr. Libuše Hoyerová, ředitelka
Úvodní obrázek

Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb v Mariánských Lázních

Od 1.10. 2016 organizace realizuje projekt „Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb v Mariánských Lázních“ Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15-023/0001456, prioritní osa OPZ: 2
Úvodní obrázek

Obsah © 20.07.2016 Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně